Historik av Stig Jonsson

I min egen båt växte under årens lopp behovet av ett roderllås mer och mer, och ett otal anordningar med tampar och gummicord kors och tvärs kom och gick. En del höll visserligen rodret i inställt läge, men gav ingen möjlighet till finjustering. De hindrade dessutom rörligheten i sittbrunnen vid stagvändningar. Vid en sådan råkade så blicken falla på rorkultförlängaren, som låg i sitt clips ovanpå rorkulten.
Här, mitt framför ögonen, fanns ju medlet att stegvis låsa rorkulten i olika lägen!
Idén till Styrman Jonsson hade sett dagens ljus, en modern "hackbräda", en rorkultförlängare med ett handtag med ett antal parallella spår, som kunde läggas ned i en hållare i vardera båtsidan! Och med en gänga för finjustering, så att det genom vridning av handtaget var enkelt att ställa in rodervinkeln mellan varje spår!

En prototyp togs fram omedelbart, och uppfyllde alla förväntningarna.
Nu började arbetet med att omsätta idén till en användbar produkt. Rorkultförlängaren måste gå att anpassas till varje båt, oavsett sittbrunnens bredd. Detta innebar att handtaget måste gå att förskjutas axiellt på rorkultförlängaren och låsas fast på lämpligt avstånd från rorkulten. Vilket i sin tur innebar att finjusteringen, som på prototypen var löst genom att handtaget var gängat på rorkultförlängarens rör, måste flyttas.
Den placerades vid rorkulten och försågs med ett axialstopp som förhindrade att gängan kunde skruvas ut.

Hållarna för båtsidorna, som bestod av ett hållbleck med ett u-format urtag i vilket handtagets spår kunde läggas ned, gjordes nedfällbara för att hindra att de skulle fånga i tågvirke och kläder när roderlåset inte användes. För att hållblecken inte skulle fällas upp av vind eller stampning, försågs de med en lätt låsfunktion i nedfällt läge.

När Styrman Jonsson introducerades på båtmässan i Göteborg var succén omedelbar. Den blygsamma serie vi tagit fram till mässan, ett 40-tal, såldes ut under mässan. Sedan dess har ett otal seglare mönstrat på Styrman Jonsson, i båtar av skiftande typ och storlek, men alla med ett gemensamt - de har alla rorkult.


Framgången gjorde oss en smula övermodiga, så vi präglade vår slogan:
"Smart rorkultförlängare - Perfekt roderlås!"
.
Detta var inte sant, det fanns två detaljer som inte var helt perfekta. Kunder hade visserligen inte klagat i något avseende, men undertecknad upptäckte och upplevde själv bristerna.

1. Vid finjustering var det någon gång nödvändigt att lyfta upp handtaget och byta spår innan slutlig kurs nåddes. Gängan var för kort och dess lilla stigning krävde många varv för justering.

2. Handtaget som låg i hållarna av sin egen tyngd, kunde ibland oavsiktligt lyftas ur hållarna. Som t.ex. när Skeppshunden, strävhåriga taxen Gösta, på promenad i sittbrunnen, var för bekväm att hoppa över rorkultförlängaren, det var enklare att sätta nosen under och lyfta upp!

Skeppshunden Gösta på landpermis


Dessa brister undanröjdes dock snabbt, med ett nytt Spiralhandtag och nya Spårhållare.
Handtaget fick, istället för paralella spår, ett enda spiralskuret spår, en trapetsgänga. Härigenom är det möjligt att genom vridning justera rodervinkeln utefter handtagets hela gänglängd, utan att lyfta det ur sin hållare.
En större gängstigning än tidigare, gör kursändring och inställning snabbare och mera distinkt.
De nya spårhållarna har en uppfällbar hållplatta med ett u-format urtag för handtaget. Urtagets skänklar är fjädrande och griper om handtaget när det trycks ner. Det är nu säkrat mot oavsiktligt upplyftande av såväl besättning som skeppshund!


Den nya låga spårhållaren
Spårhållarna, som normalt placeras ovanpå sargkanten, på ett ställe där rorsman ofta sitter vid mnuell styrning, var dock genom sitt kantiga och relativt höga utförande, obekväma att sitta bredvid, och fångade lätt i kläder och linor. Genom nya tillverkningsmetoder och materialval har de nu getts en ny låg profil, med en form som gör att rorsman utan obehag kan välja sittplats var om helst på sargen - till och med på spårhållaren!

Så nu har vi en helt korrekt slogan.
"Smart rorkultförlängare - Perfekt roderlås med unik finjustering!"


JONSSON TECHTRADE, HÖGABERGSVÄGEN 16B, S 436 40 ASKIM, SWEDEN
TEL: +46 (0) 31-681915 MOBIL: +46 (0) 703-555891 E-MAIL: jonssontechtrade@telia.com

©Jonsson Techtrade. Alla rättigheter reserverade.